quan-sat-noi-kho%cc%89i-dau

Quan sát nơi khởi đầu

Vậy làm thế nào để bố trí các mục tiêu trong bản kế hoạch của mình? Bạn chỉ cần làm theo bản kế hoạch chi tiết sau:

Xác định ước mơ

Tất cả đều phải bắt đầu bằng một ước mơ. Nó là biểu hiện của mục đích và ý nghĩa của việc khai thác tiềm năng. Nếu biết rõ ước mơ của mình thì bạn có thể tạo tấm bản đồ chi tiết, ngược lại nếu không thì cuộc hành trình sẽ trở thành điều không tưởng. Bạn không thể thành công nếu không biết mình muốn đi đâu. Tổng thống Wood Wilson đã nói: “Chúng ta trưởng thành là nhờ có ước mơ.”

Quan sát nơi khởi đầu

Bạn không thể thực hiện được cuộc hành trình trừ khi xác định được mình sẽ đi đâu. Và bạn cũng không thể thành công nếu không biết mình sẽ bắt đầu từ đâu. Mỗi thông tin đều vô cùng quan trọng và cần thiết cho cuộc hành trình của bạn, như lời của nhà triết học Eric Hoffer đã nói: “Để khác biệt với những gì chúng ta có thì cần phải ý thức được mình đã có những gì.”

Hãy bắt đầu tự kiểm điểm lại chính mình. Hãy nhìn vào điểm mạnh, điểm yếu, kinh nghiệm, học thức, sự tháo vát của bạn. Khi đã ý thức được mình đang ở vị trí nào, thì hãy tự hỏi những câu hỏi sau:

• Tôi sẽ phải đi bao xa trong cuộc hành trình? Nếu bạn ước mơ có thể kiếm nhiều tiền để được nghỉ hưu sớm như Paul Nanney thì cần phải tính toán chính xác xem cần bao nhiêu tiền mới thực hiện được mục tiêu đó. Nếu mục tiêu của bạn là trở thành kỹ sư hay bác sỹ thì cần phải liên http://bdsgoldenriver.vn/ hệ với các trường đại học để lấy thông tin về chương trình học, khóa học, các quy chế và nhiều thông tin khác nữa. Dù muốn làm gì thì bạn cũng phải trải qua một chặng đường mới có thể thực hiện được điều đó.